foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo

Vacatures

CSG Willem de Zwijger is een streekschool voor vmbo-t, havo en vwo in Schoonhoven. Vanuit onze christelijke identiteit leren wij leerlingen om actief betrokken te zijn bij hun eigen ontwikkeling, die van anderen en de omgeving. Daartoe zijn vijf kernwaarden geformuleerd: aandacht, eigenheid, groei, verantwoordelijkheid en vertrouwen. We bereiken dit door een organisatievorm met een flexrooster. Dit betekent voor de leerling meer maatwerk, activerend leren, eigenaarschap en keuzevrijheid. Voor de docent betekent dit coachend en begeleidend lesgeven, een professionele houding en actief bijdragen aan de ontwikkeling van onze school.
Typerend zijn de tweejarige brugperiode en het keuzeaanbod voor de leerlingen. De afdelingen bieden extra vakken zoals LO2, BSM, Cambridge Engels en Wiskunde D. Buiten de lessen om worden leerlingen gestimuleerd hun eigen talenten te ontwikkelen.
 

Openstaande vacatures

 • Vacature conciërge
  Conciërge 0,6 fte

 • Vacature Frans
  Frans tweedegraads 0,7 fte tijdelijk

 • Vacature Nederlands
  Nederlands tweedegraads 0,4 - 0,5 fte

 • Vacature TOA
  Technisch onderwijsassistent 0,6 fte

 • Wiskunde
  Wiskunde eerstegraads 0,8 - 0,9 fte


 • De school is aangesloten bij Stichting Perspectief, een samenwerkingsverband van 8 protestants-christelijke scholen in de regio Zuid-Holland.
   
  Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie(s) wordt niet op prijs gesteld.