foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids
Bij afwezigheid is het uitgangspunt dat de school altijd moet weten waar de leerling is als deze de lessen niet kan volgen. De absentie-coördinator neemt sancties bij ‘A’ absentie (ongeoorloofd verzuim).
 
Afwezigheid door ziekte
 
Een van de ouders/verzorgers belt eenmalig de conciërge vóór 9.00 uur (0182-390530).
De leerling wordt op die dag als ziek ‘Z’ in Magister geregistreerd. De daarop volgende dagen wordt de leerling als absent gemeld ‘A’.
 
Bij herstel: uiterlijk twee lesdagen na terugkomst melden ouders/verzorgers via de mail (eigen mailadres) dat hun kind beter is. De mail moet worden verstuurd naar de absentie-coördinator mw. Umrani (mu@csgwillemdezwijger.nl) met als onderwerp betermelding. De absentie wordt omgezet in afwezig door ziekte. 
 
Leerlingen van achttien jaar of ouder moeten zichzelf via een mail aan de absentie-coördinator beter melden. Hiertoe heeft de leerling een gedragscode ondertekend.


Afwezigheid door ziekte tijdens de schooldag
 
De leerling die tijdens de schooldag ziek wordt, meldt zich af bij de absentie-coördinator.
De ouders/verzorgers van leerlingen uit klas 1 en 2 worden altijd gebeld als hun kind ziek is. Er wordt dan afgesproken hoe hun kind naar huis gaat. Bij geen gehoor blijft de leerling gewoon op school.
 
Leerlingen vanaf klas 3 kunnen na de ziekmelding gewoon naar huis. Voor deze leerlingen geldt echter wel dat een ouder/verzorger de thuiskomst zo spoedig mogelijk telefonisch bevestigt (0182-390530).
 
Leerlingen die ziek naar huis gaan op een dag dat een toets is gepland, zijn zelf verantwoordelijk om met de desbetreffende docent een nieuwe afspraak te maken.
 
 
Afwezig door dringende omstandigheid
Een van de ouders/verzorgers belt de conciërge vóór 9.00 uur (0182-390530).
De leerling wordt op die dag als  ‘T’ in Magister geregistreerd. De daarop volgende dagen wordt de leerling als absent gemeld ‘A’. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger de school (absentie-coördinator en mentor-coach) telefonisch of via de mail te informeren over de duur van afwezigheid.