foto
Ruimte voor actie en beweging
Ruimte voor actie en beweging
WZ logo
uit de schoolgids

Pestprotocol

Op de WZ willen we pestgedrag voorkomen.
Het is meestal de mentor die alert is op pesten en actie onderneemt om het te verhelpen. De school heeft een pestprotocol aangenomen.

Als er onverhoopt klachten zijn over ernstig pesten volgen we de klachtenregeling van de Besturenraad.

Bijlage pestprotocol