foto
Ruimte voor actie en beweging
Ruimte voor actie en beweging
WZ logo
uit de schoolgids

Pestprotocol

Op de WZ willen we pestgedrag voorkomen.
Het is meestal de mentor die alert is op pesten en actie onderneemt om het te verhelpen. Leerlingen kunnen zich in geval van pesten niet alleen bij de mentor, maar ook bij het algemene aanspreekpunt op dit gebied melden, dhr. Peet. 
De school heeft een pestprotocol aangenomen.

Als er onverhoopt klachten zijn over ernstig pesten,kan er contact worden opgenomen met een van de interne vertrouwenspersonen. In het uiterste geval kan een betrokkene een klacht indienen. Raadpleeg eventueel ook de info over klachten op de site (deze vindt u onder 'Regelingen'). 
 
Wilt u het protocol raadplegen? Klik dan op de bijlage onderaan de bladzijde.
 


  


Bijlagen

Pestprotocol-CSG-Willem-de-Zwijger.pdf