foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Convenant ‘de veilige school’

Om in en rond de school een veilig klimaat te creëren hebben we een convenant gesloten met leerplichtambtenaren, politie, bureau Halt en het Openbaar Ministerie. Bij strafbare feiten wordt in principe aangifte gedaan bij de politie.
Het doel van het convenant is het voorkomen en bestrijden van
  • (drugs)overlast,
  • vandalisme,
  • (seksuele) intimidatie,
  • discriminatie,
  • bedreiging,
  • geweld, en
  • het overdadig en/of op jonge leeftijd gebruiken van alcohol en tabak.