foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Veiligheid

Leerlingen kunnen pas goed en prettig leren als zij zich veilig voelen in onze gemeenschap. Veiligheid proberen we hun zo goed mogelijk te bieden door regels op te stellen (en te handhaven!) over

 Veiligheid in en om het gebouw

 De hoofdingang moet vrij blijven; een leerling mag daar dus niet gaan zitten of staan.
  • Er mogen ook geen tassen in de gang slingeren.
  • Leerlingen dienen in de gangen en op de trappen rechts aan te houden en zich daar rustig te gedragen.
  • Voor het liftgebruik, het openen van ramen, het opendraaien van radiatoren of het neerlaten van de zonwering en het gebruik van de computers is toestemming nodig van de docent of de conciërge.
 

Netheid

  • Voor het ophangen van affiches is toestemming nodig van de docent of de conciërge.
  • Het bekladden of beschadigen van schooleigendommen is vanzelfsprekend verboden, en wordt verhaald op de leerling of op de ouder(s)/verzorger(s). Dit geldt ook voor het kwijtraken van geleende of toevertrouwde middelen. Schade moet direct worden gemeld bij de conciërge.
  • Voorkom overlast voor elkaar en de omwonenden, ook op weg van en naar school.
  • Leerlingen mogen hun mp3-speler gebruiken in de aula en in het gebied om de gymzaal, mits dit geen overlast geeft.