foto
Ruimte voor expressie
Ruimte voor expressie
WZ logo
uit de schoolgids

Schoolleefregels

Alle bestaande regels zijn samengevat in de tien leefregels die door leerlingen en medewerkers in gezamenlijk overleg zijn vastgesteld. Voor de naleving van regels zijn we samen verantwoordelijk.

De algemeen geldende regel is:
Ik laat een ander in zijn/haar waarde en behandel een ander zoals ik zelf behandeld wil worden.
 

De tien leefregels

 
1. Ik houd het schoolgebouw en de omgeving ervan netjes en schoon.
2. Ik heb respect voor het bezit van een ander en voor de eigendommen van de school.
3. Ik ben eerbiedig als het van mij gevraagd wordt en vloek niet.
4. Ik draag een hoofddeksel alleen buiten de lesruimtes.
5. Ik mag geluidsdragers gebruiken, behalve in de lokalen en in de mediatheek.
6. Ik gebruik mijn mobiele telefoon alleen in de grote aula.
7. Ik mag, als ik 16 jaar of ouder ben, roken binnen de rode lijnen op het schoolplein.
8. Ik neem geen wapens, drugs, vuurwerk, alcohol, energydrink, kauwgom of chips en dergelijke mee
    naar school.
9. Ik kom op tijd bij mijn lessen en spijbel niet.
10. Ik houd de trappen en de gangen tijdens de pauzes vrij.