foto
Ruimte voor actie en beweging
Ruimte voor actie en beweging
WZ logo
uit de schoolgids

Privacy

De WZ houdt zich aan het privacyreglement, opgesteld door de Besturenraad. Het ministerie van OCW heeft met dit reglement ingestemd. Nota bene:
  • In alle gevallen zijn persoonlijke gegevens van leerlingen en medewerkers beschermd. Alleen de systeembeheerder mag met toestemming van een directielid e-mail, webgebruik of bestanden controleren als daar aanleiding toe is, zoals bij meldingen van pestgedrag.
  • Leerlingen mogen zonder toestemming geen foto’s, audio- of video-opnames maken.
  • De school heeft het recht om, indien daar aanleiding toe is, kluisjes te openen en in te zien.

Foto's

Gedurende het schooljaar worden er foto’s gemaakt van leerlingen en medewerkers van de WZ. Degene die fotografeert legt altijd uit waarvoor de foto’s worden gemaakt. Het beeldmateriaal kunnen we gebruiken voor pr-doeleinden: in de schoolgids, op de website of in andere WZ-uitingen. Als u dit niet wilt, meldt u dit schriftelijk bij de directie aan het begin van elk schooljaar.