foto
Ruimte voor uitdagingen
Ruimte voor uitdagingen
WZ logo
uit de schoolgids

Kleding

De WZ stelt eisen aan hygiëne en veiligheid van kleding. Bovendien dient de kleding in overeenstemming te zijn met de algemeen geldende fatsoensnormen. Indien nodig spreekt de mentor of de sectordirecteur de leerling daarop aan.
  • Jassen horen in de kluisjes.
  • Leerlingen dragen in de les geen hoofddeksels. (Ongeacht de vorm, ook hoofdbedekking gerelateerd aan een godsdienst is verboden.)