foto
Ruimte voor expressie
Ruimte voor expressie
WZ logo
uit de schoolgids

Lesuitval en opvang

 
Soms zijn docenten afwezig door ziekte, familieomstandigheden en/of na- en bijscholing. Ook vallen lessen uit in verband met schoolactiviteiten als vieringen, excursies en rapportvergaderingen.
Bij lesuitval kan een klas door een docent of een onderwijsassistent opgevangen worden. In deze gevallen gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk of krijgen ze een vervangende les.