foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Verzekeringen

De WZ heeft een ongevallen-, aansprakelijkheids- en doorlopende reisverzekering.
Op grond van deze verzekeringen zijn alle betrokkenen bij school activiteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd.
De school c.q. het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt.
U kunt voor nadere informatie contact op nemen met mw. L. den Boer-van den Berg (hb@csgwillemdezwijger.nl).
 

Ongevallenverzekering

  • De ongevallenverzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt.
  • Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt.
  • Materiële schade (kapotte bril, fiets enzovoort) valt niet onder de dekking.
 

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als betrokkenen dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.
  • De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus tekort zijn geschoten in de uitvoering van zijn rechtsplicht.
  • De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan veertien jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten.
  • De school is niet aansprakelijk voor schade aan fietsen, scooters en dergelijke. Het plaatsen van fietsen, scooters en dergelijke is voor eigen verantwoording van de leerling.
 
  • Reisverzekering

  • De doorlopende reisverzekering verzekert betrokkenen bij externe schoolactiviteiten, zoals excursies, internationale uitwisseling, meerdaagse schoolreizen en skikamp.
  • De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico).
 
Vanwege de beperkte uitkering van de collectieve schoolreisverzekering adviseren we om ook een eigen reisverzekering af te sluiten voor de schoolreizen van uw kind.
De WZ heeft geen annuleringsverzekering. Bij annulering van meerdaagse reizen komen de kosten die niet geannuleerd kunnen worden voor rekening van de ouders. Wij adviseren u om een eigen annuleringsverzekering af te sluiten.