foto
Ruimte voor uitdagingen
Ruimte voor uitdagingen
WZ logo
uit de schoolgids

Leerlinggebonden financiering (LGF)

Wanneer ouders kiezen voor een reguliere school en het kind heeft extra voorzieningen nodig, vragen de ouders een leerling-gebonden financiering aan: het ‘rugzakje’. Hieruit worden bijvoorbeeld de tijd die nodig is voor extra uitleg en begeleiding bekostigd,maar ook ambulante begeleiding.

Voor de leerlingen die extra zorg krijgen blijft de mentor de spil van de leerlingbegeleiding. Hij wordt ondersteund door een ambulant begeleider van het expertisecentrum. Deze begeleider komt op school voor zowel de leerling als de docenten. Daarnaast heeft de ambulant begeleider ook contact met de zorgcoördinator.