foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Uit de les gestuurd

Een leerling uit de onderbouw die uit de les wordt gestuurd, haalt direct een rode kaart bij de conciërge. De sanctiecoördinator bespreekt deze kaarten met docent en leerling. Leerlingen uit T3 en T4 melden zich bij de sanctiecoördinator van het vmbo-t. Leerlingen uit de bovenbouw havo en vwo melden zich bij de sectordirecteur. Als de sectordirecteur niet bereikbaar is, meldt de leerling zich bij de conciërge.