foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Schorsing 

Een leerling wordt de toegang tot de WZ ontzegd als deze:
  • zich herhaaldelijk wanordelijk gedraagt;
  • betrapt wordt op diefstal of het vernielen of bekladden van eigendom van school of van een ander;
  • zonder geldige reden verzuimt;
  • wordt betrapt op gebruik en/of bezit van steek- en/of vuurwapens, alcohol en/of drugs.