foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Aanwezigheid

Leerlingen hebben leerplicht, ze horen op tijd in de les aanwezig te zijn.
We hebben regels opgesteld voor als leerlingen te laat komen of uit de les worden gestuurd. Ook zijn er gedragingen die reden geven tot schorsing.