foto
Ruimte voor uitdagingen
Ruimte voor uitdagingen
WZ logo
uit de schoolgids
Het schoolexamen wordt verspreid over het jaar zorgvuldig gepland. Het reguliere rooster wordt daarop aangepast. Leerlingen ontvangen vooraf een overzicht van de tentamens die afgenomen worden met daarop aangegeven de lengte van het tentamen en de ruimte waar het tentamen gemaakt wordt. In het examenjaar worden met het oog hierop drie periodes gereserveerd: globaal gesproken na de herfstvakantie, na de kerstvakantie en na de voorjaarsvakantie.