foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Schoolprofiel


CSG Willem de Zwijger is een school voor VMBO-T, HAVO en VWO in Schoonhoven met een regionale functie. Onze missie en visie vormen de basis van waaruit het onderwijs op de school vorm krijgt. De missie beschrijft ons bestaansrecht; in de visie geven we aan hoe we dit waarmaken.
Een missie is dus per definitie ‘tijdloos’. Toch hebben we ook bestaande missie opnieuw onder de loep genomen. We hebben daartoe gesprekken gevoerd met management en medewerkers, ouders, leerlingen, externe partijen. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de externe (politieke) ontwikkelingen en visies op onderwijs. Dit heeft geleid tot een herformulering van de missie en een visie voor de komende jaren.
 
>> Missie en visie