foto
Ruimte voor uitdagingen
Ruimte voor uitdagingen
WZ logo
uit de schoolgids

Samenwerkingsverbanden


De Willem de Zwijger maakt deel uit van enkele samenwerkingsverbanden om kennis en deskundigheid te bevorderen, werkzaamheden af te stemmen, te coördineren en te realiseren.
Het gaat om:

Stichting Perspectief

Perspectief is een samenwerkingsverband van acht protestants-christelijke vo-scholen in de regio Groene Hart. Ze werken samen om het onderwijs- en personeelsbeleid verder te ontwikkelen en te verbeteren. Vacatures van de WZ staan op de site van Perspectief, net als die van de andere aangesloten scholen.
 

Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek


Dit samenwerkingsverband, op internet te vinden op http://www.swv-vo-mhr.nl/, heeft als doel op de aangesloten scholen onderwijs aan te bieden zodat zoveel mogelijk leerlingen hun schoolloopbaan met minimaal een vmbo-diploma af kunnen sluiten of hen voor te bereiden op een arbeidsplaats in de regio.

Het werkgebied is Zuid-Holland Oost met als grotere woonkernen Schoonhoven, Gouda, Waddinxveen, Alphen aan den Rijn.

In een bijlage zijn voorwaarden voor toelating tot het voortgezet onderwijs in het kader van passend onderwijs beschreven.

Bijlage Passend Onderwijs