foto
Ruimte voor actie en beweging
Ruimte voor actie en beweging
WZ logo
uit de schoolgids

Schoolleiding

De rector-bestuurder, de sectordirecteuren en de directeur beheer vormen gezamenlijk de directie.
De rector-bestuurder vervult de taken van dagelijks bestuur van de stichting en die van schoolbestuur. Hij is belast met de algehele leiding en het besturen van de school.

De sectordirecteuren zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in hun sector en geven leiding aan de docenten, het onderwijsondersteunend personeel en de leerlingen van hun sector. 

De directeur beheer geeft leiding aan het facilitair personeel en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het beheer van het schoolgebouw.


 

Directie
 
mw. M.J. Vader rector-bestuurder 
dhr. drs. W.J. Krajenbrink directeur beheer
dhr. A.T. Seton sectordirecteur onderbouw/vmbo-t
dhr. drs. J.B. de Jong sectordirecteur havo/vwo