foto
Ruimte voor uitdagingen
Ruimte voor uitdagingen
WZ logo
uit de schoolgids
In alfabetische volgorde treft u hieronder een zo volledig en actueel mogelijke lijst aan waarop de medewerkers van onze school vermeld worden. De afkorting van de naam is ook vermeld. Gebruik die afkorting bij mailverkeer, gevolgd door @csgwillemdezwijger.nl.

 
Aanhef Voorletters Tussenv Achternaam Code Functie Hoofdvak docent
dhr. W.   Bagdasarov Wb Systeembeheerder  
mevr. I.   Bagdasarova Ib Vrijwilliger Mediatheek  
dhr. drs. A. van den Berg Bg Docent Engels
mevr. N.C. van den Berg Bc Docent wiskunde
dhr. J.C. van Beuzekom Bk Docent aardrijkskunde
mevr. C.W.B.   Bezemer Bz Receptionist/telefonist  
mevr. H. den Boer Bj Docent verzorging
mevr. L. den Boer Hb Administrateur  
dhr. M. den Boer Mb Vrijwilliger  
dhr. drs. E.J.   Boersma Bo Docent geschiedenis
mevr. J.   Boersma Ba Docent Nederlands
mevr. J.C.M.   Boersma Jb Technisch onderwijsassistent scheikunde
dhr. T. de Bondt Bn Docent natuurkunde
mevr. C.M. van den Boomgaard Br Docent Engels
mevr. H.G.   Boulogne Bl Coördinator huiswerkklas  
dhr. J.L.   Brouwer Bw Docent lichamelijke opvoeding
mevr. R.M.A.   Brouwer Bu Docent beeldende vormgeving
dhr. E. van Dijk Dk Docent economie
mevr. M. van den Dool Do Verzuimcoördinator  
mevr. R.E.   Edelman Em Docent lichamelijke opvoeding
mevr. F.   El Kasimi Fk Schoonmaakster  
dhr. A.H.M.   Erich Er Docent wiskunde
mevr. E.M. van Es Be Secretaresse  
mevr. E.   Flier Fr Docent + coördinator vwo 1/2/3 Nederlands
mevr. L.H.   Gelling Gl Docent Duits
mevr. M. van de Haar Rh Schoonmaakster  
mevr. L.H.   Haasnoot Ht Docent beeldende vormgeving
dhr. drs. W. van der Heijden Hd Docent Engels
dhr. J.T. van Heukelum Hm Rector  
dhr. H. van Heusden He Conciërge  
mevr. G.   Hoeijenbos Gh Adm. medewerker  
mevr. J.C.   Hoeksel Jl Technisch onderwijsassistent  
dhr. P. van Hof Hf Docent aardrijkskunde
mevr. H.A. van 't Hof Hh Secretaresse  
dhr. J.G.C.   Hoogendoorn Jh Onderwijsassistent  
mevr. M.C.   Hoving Hg Docent wiskunde
drs. J.B. de Jong Jn Sectordirecteur  
dhr. drs. T. de Jong Jg Docent geschiedenis
dhr. drs. J.   Kamerling Km Docent wiskunde
mevr. Y.A.   Kamerling Ks Docent beeldende vormgeving
dhr. K.   Kamerman Ka Docent economie
mevr. S.D.N.   Klaassen Sa Adm. medewerker  
mevr. L.P. van Kleef Kf Docent + decaan havo aardrijkskunde 
dhr. J.D.   Kooiman Jk Conciërge  
dhr. S.   Kooistra Ko Docent wiskunde
mevr. M.W.J. van Koppen Kp Docent Latijn
dhr. W.J.   Krajenbrink Kr Conrector  
dhr. drs. L.M.   Krielaart Kt Docent natuurkunde
dhr. P.H.   Kroon Kn Docent Nederlands
mevr. G.J.E. van der Laan Ln Schoonmaakster  
mevr. F.   Langerak Lk Personeelszaken coördinator  
mevr. drs. I.H. van Leeuwen Lw Docent Frans
dhr. drs. C.   Maas Ma Docent + decaan vwo Duits 
mevr. N.   Mak Nm Vrijwilliger dans extra
dhr. A.P. van der Meulen Me Docent wiskunde
dhr. B.J. van der Meulen Mn Docent economie
mevr. J.J. van der Molen Mo Docent Nederlands
mevr. I.   Murck Iu Assistent Mediatheek  
mevr. I.   Nieuwenhuijzen In Assistent Mediatheek  
mevr. L.E.   Noordzij Nz Docent + decaan vmbo maatschappijleer 
dhr. P.   Ooms Po Systeembeheerder  
dhr. M.P.  van  Oosterum Os Docent + coördinator vmbo 3/4 wiskunde
mevr. C.   Pamfil Pf Schoonmaakster  
mevr. C.G.   Paparella Pr Docent Engels
dhr. J.P.   Peet Pe Docent lichamelijke opvoeding
mevr. M.J.   Peppink Pp Docent Engels
mevr. A.R.   Peters Ps Docent natuurkunde
dhr. E.A.   Pinkse Pi Docent economie
mevr. M.G.   Post Pt Docent wiskunde
dhr. Y.C.   Posthuma Pa Docent + coördinator vwo 4/5/6 Nederlands
dhr. M.J. van Ree Re Docent lichamelijke opvoeding
dhr. R.J.   Riemens Rm Docent Engels
mevr. M.D.   Ritmeester Rt Docent wiskunde
dhr. D.   Roest Ro Docent Nederlands
dhr. J.S.   Roggeveen Rg Docent lichamelijke opvoeding
dhr. J.   Rooken Hr Conciërge  
dhr. drs. R.G.P.   Roos Rs Docent Duits
mevr. M.H.L. de Ruiter Ru Docent Frans
dhr. G. van der Scheer Sc Docent muziek
dhr. M.C.   Schox Sh Docent aardrijkskunde
dhr. A.T.   Seton St Sectordirecteur  
dhr. P.   Slob Sb Docent levensbeschouwelijke vorming
mevr. C.A. van der Sluis Sl Docent + coördinator havo 4/5 biologie
mevr. C.   Stoppelenburg Sg Docent scheikunde
mevr. J.   Straver Jv Roostermaker  
mevr. H.   Trouborst Tb Docent Nederlands
mevr. J. van Veen Vn Docent Nederlands
dhr. G.F.   Vel Tromp Vt Mediathecaris / Applicatiebeheerder  
mevr. J.C.   Vel Tromp Av Vrijwilliger Mediatheek  
mevr. M.L.   Vennix Vx Docent Frans
mevr. C.A.J.   Vermeulen Vm Docent wiskunde
mevr. U.F.R.   Vermeulen Vu Onderwijsassistent  
mevr. J.E.   Verseveld Vv Docent drama
dhr. P.M. van der Vet Pv Technisch onderwijsassistent biologie
dhr. E.   Vink Ev Hoofdconciërge   
mevr. N.P.M.   Vink Mv Orthopedagoog  
mevr. M.   Visser Vr Docent Duits 
dhr. H.E. van der Vlist Vl Docent beeldende vormgeving
mevr. N.E. van der Vlist Vs Docent + coördinator havo 3 geschiedenis
dhr. C. de Vos MA Vc Docent Engels
mevr. M.   Vreeswijk Vi Docent scheikunde
mevr. A. van Wijngaarden Wn Docent wiskunde
mevr. A.P. van Wijngaarden Wg Docent + coördinator brugjaar 1 Frans
mevr. drs. S.L.   Wildschut Ws Docent Nederlands
mevr. F. de Wildt Fw Schoonmaakster  
mevr. H.M.   Zeldenrust Zd Docent + coördinator brugjaar 2 geschiedenis
dhr. drs. P.L. van der Zijden Zi Docent biologie
mevr. R.R. van Zijtveld Rz Schoonmaakster  
dhr. D.   Zinaly Some Del Dz Roostermaker informatiekunde
dhr. M.L.   Zonnenberg Zg Docent informatiekunde