foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids
Voor algemene vragen kunt u naar algemeen@csgwillemdezwijger.nl een mail sturen. Dan wordt gekeken wie uw mail kan beantwoorden. Voor contact met een van de medewerkers van onze school kunt u ook bovenstaand mailadres gebruiken.
Indien u als ouder contact wenst met een van de docenten of mentor van uw kind(eren), gebruik dan de afkorting van de docent die te vinden is in het lesrooster. Het mailadres bestaat uit de afkorting van de docent en de toevoeging @csgwillemdezwijger.nl.