foto
Ruimte voor uitdagingen
Ruimte voor uitdagingen
WZ logo
uit de schoolgids

Het stichtingsbestuur van CSG Willem de Zwijger bestaat uit een algemeen bestuur, verantwoordelijk voor het toezicht en een rector-bestuurder die binnen het stichtingsbestuur de taken van dagelijks bestuur van de stichting en die van schoolbestuur vervult.
 
Algemeen bestuur CSG Willem de Zwijger:   
 
Dhr. J. Huizinga, voorzitter
Dhr. R.P. de Pater 
Mw. C. Aarten
Dhr. J.J.A. van Luik
Dhr. L.G. de Kool
Dhr. T.C. Voorwinden
 
Mw. B. van Es, bestuurssecretariaat
 
  
 
Mail: via algemeen@csgwillemdezwijger.nl
 
Postbus 119  
2870 AC  Schoonhoven 
 
Telefoon: 0182 390539