foto
Ruimte voor actie en beweging
Ruimte voor actie en beweging
WZ logo
uit de schoolgids

Het bestuur van CSG Willem de Zwijger wordt gevormd door een zevental mensen. Daarnaast is er ondersteuning via een secretariële medewerker. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en vier leden. 
 
 
Bestuur CSG Willem de Zwijger:   
 
Dhr. J. Huizinga, voorzitter
Dhr. G.J. Hagen, secretaris 
Dhr. J. Versluis, penningmeester
Dhr. R.P. de Pater, lid 
Mw. P.E. Lindhout, lid
 
Mw. B. van Es, bestuurssecretariaat
 
  
 
Mail: via algemeen@csgwillemdezwijger.nl
 
Postbus 119  
2870 AC  Schoonhoven 
 
Telefoon: 0182 390539