foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Organisatie 

De Willem de Zwijger is een stichting. De naam volgens de statuten is: Stichting tot Oprichting en Instandhouding van scholen voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Schoonhoven. De WZ is sinds 1 januari 2016 een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Afbeeldingsresultaat voor anbi
  • Het bestuur is het bevoegd gezag.
  • De schoolleiding heeft de dagelijkse leiding.
  • Docenten verzorgen het onderwijs voor de afdelingen onderbouwvmbo-thavo en vwo.
  • Het strategisch beleidsplan vindt u in een aparte bijlage.Klik hiervoor op de bijlage onderaan.
  • Het beloningsbeleid ontlenen wij aan gegevens verstrekt door de VO-Raad. Raadpleeg hiervoor   https://www.vo-raad.nl/themas/cao-vo
  • RSIN:ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer is: 8511.90.996. 
  • De oprichtingsakte treft u als bijlage onderaan deze pagina aan.
  • Ook de jaarrekening 2018 treft u hieronder als bijlage aan.    
De ondersteunende diensten zorgen dat de organisatie rond het onderwijs goed wordt gefaciliteerd.
 

Bijlagen

Jaarverslag-2020.pdf
oprichtingsakte.pdf
Schoolplan-WZ-2016-2020-Communicatie.pdf
>> Bestuur
>> Schoolleiding