foto
Ruimte voor actie en beweging
Ruimte voor actie en beweging
WZ logo
uit de schoolgids

Uitgangspunten

Inspiratie voor onze identiteit wordt ingegeven door God, die zich bekommert om mensen en die zich met die boodschap presenteert in de Bijbel. De identiteit wordt bepaald door de mensen die vanuit overtuiging voor onze school hebben gekozen: leerlingen én medewerkers.
  • 80 procent van de leerlingen heeft een protestants christelijke achtergrond.
  • Van onze medewerkers heeft 90% een protestants christelijke en 10% een andere christelijke levensovertuiging.
 
De opdracht tot geloofsopvoeding nemen we serieus, daarom dragen onze medewerkers vanuit een protestants-christelijke levensovertuiging de doelstellingen van de school uit. De directie geeft vanuit de levensbeschouwelijke uitgangspunten leiding en sturing aan het personeel. Het bestuur ontwikkelt samen met de directie de visie en voert het beleid. Visie en beleid worden getoetst aan de levensbeschouwelijke uitgangspunten.
 
Uiteraard hebben de protestants-christelijke uitgangspunten ook hun weerslag op het wervingsbeleid van leerlingen en de selectie van medewerkers. Keuzes voor leerlingenactiviteiten, methodes en materialen maken we tegen de achtergrond van de identiteit.