foto
Ruimte voor actie en beweging
Ruimte voor actie en beweging
WZ logo
uit de schoolgids

Onderschrijven identiteit en waarden

Ook van de ouders verwachten we dat zij bewust kiezen voor de protestants-christelijke identiteit van de school en deze onderschrijven en respecteren. Dit geldt ook voor de leerlingen.
  • Deelnemen aan de dagopening beschouwen we als vanzelfsprekend.
  • In alle klassen volgen leerlingen het vak levensbeschouwelijke vorming. Wij verwachten dat leerlingen hier actief aan deelnemen.
  • Vanzelfsprekend confronteren we onze leerlingen ook met andere levensbeschouwingen. Het christelijk geloof blijft wel het uitgangspunt in ons doen en laten.
  • Onze identiteit vraagt dat we binnen onze schoolgemeenschap een verantwoordelijkheid hebben: niet alleen voor elkaar, maar ook voor de naaste in onze directe en indirecte omgeving. Dit uit zich in onze omgangsvormen en in onze invulling van actief burgerschap en sociale integratie. Het leerlingmentoraat, internationalisering, lessen in waardencommunicatie, projecten over duurzaamheid en sociale vaardigheidstrainingen zijn hier uitingen van.