foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Negen waarden

  1. Wij leven en werken vanuit de waardevolle inspiratiebron de Bijbel en de levenswijze zoals Christus ons heeft voorgeleefd. Dat is het richtsnoer voor ons handelen.
  2. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde, die wij zelf ook moeten waarborgen. Wij dienen zelf de veiligheid als waarde met ons mee te dragen. We dienen veiligheid in leef- en werkomgeving te creëren en te bevorderen.
  3. Wij zijn verantwoordelijk voor ons handelen en voelen ons loyaal ten opzichte van de school. Voor al onze taken en bezigheden nemen we onze verantwoordelijkheid. Ieder kan op zijn/haar verantwoordelijkheid aangesproken worden.
  4. Wij creëren voldoende ruimte om met leerlingen, collega’s en ouders in gesprek te gaan over het geloof. Hierbij is openheid, veiligheid en respect erg belangrijk. We trachten open en eerlijk te zijn naar anderen toe. We willen leerlingen ruimte geven om voor hun geloof uit te komen. We dienen de leerlingen te ondersteunen in geloofszaken en ze te beschermen tegen onverschilligheid.
  5. Ieder mag er zijn zoals hij/zij is. Elk mens is immers uniek. Op basis van dit gegeven gaan wij met elkaar om.
  6. Wij voelen ons betrokken bij elkaar. We tonen interesse in elkaars visie en handelen, maar ook in de persoon zelf.
  7. Wij zijn vergevingsgezind. We plaatsen elkaar niet in hokjes en we geven elkaar de ruimte om elke keer weer opnieuw te beginnen. We bieden elkaar, maar zeker ook de leerlingen, kansen om onszelf te leren kennen en te ontwikkelen.
  8. Wij streven naar een goed pedagogisch klimaat, waarin iedereen zo veel mogelijk tot zijn recht komt. Hierbij bieden we de leerlingen de zorg aan die zij nodig hebben.
  9. Wij vinden het belangrijk dat al deze waarden en visies te herkennen zijn in ons handelen. In ons gedrag zijn we duidelijk en rechtvaardig ten opzichte van elkaar en de leerlingen.