foto
Ruimte voor actie en beweging
Ruimte voor actie en beweging
WZ logo
uit de schoolgids

Gebedsgroep

De gebedsgroep is een kleine groep betrokken moeders die, vanuit hun geloof en vertrouwen in God, schoolzaken opdragen in gebed. Het gebed gaat om algemene onderwerpen als gezondheid en veiligheid van leerlingen en medewerkers, kracht voor medewerkers om hun taken goed uit te voeren, maar ook om gebed voor kinderen die te maken hebben met problemen.
Elke twee weken komt de groep op woensdagochtend in school bij elkaar.
  • Het is altijd mogelijk om via gebedsgroep@csgwillemdezwijger.nl gebedsthema's door te geven.
  • Iedereen die een bericht stuurt, krijgt een automatische ontvangstbevestiging.
  • Elk bericht wordt uiteraard vertrouwelijk en snel behandeld.