foto
Ruimte voor actie en beweging
Ruimte voor actie en beweging
WZ logo
uit de schoolgids

WZ-leren

De vwo-leerling wil cognitief worden geprikkeld, is intrinsiek gemotiveerd en heeft daarom minder een direct doel nodig om toch te blijven leren. De WZ wil leerlingen op hun eigen niveau aanspreken. In het vwo begint dat al in het eerste jaar met de vwo+-klas
 
De leerling heeft de kennis uit verschillende vakken nodig om zijn leerdoel te bereiken of een oplossing te vinden. De elektronische leeromgeving WZ-net ondersteunt deze processen. Hierin werken leerlingen zelfstandig individueel en samen. Ze worden hierbij op enige afstand gecoacht door hun docenten. Tijdens de mentorlessen begeleidt de mentor de leerlingen bij het ontwikkelen van studievaardigheden.
 
Tijdens lessen wordt aandacht besteedt aan zelfstandig werken, samenwerken, plannen en het toepassen van wetenschappelijke kennis. Leerlingen maken van praktische opdrachten, werkstukken en het studeren voor toetsen. Aan het eind van de opleiding maken ze een profielwerkstuk dat past bij het gekozen profiel. De leerling werkt een onderzoeksvraag uit en moet daarbij onder andere contact leggen met wetenschappelijke instituten, zoals universiteiten.


De WZ vindt dat burgerschapsvorming een taak is die ook bij de school hoort. De maatschapppelijke stage is daarom een verplicht onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting.