foto
Ruimte voor actie en beweging
Ruimte voor actie en beweging
WZ logo

ICT

Een laptop, computer of tablet biedt het onderwijs en de leerlingen veel kansen en bereidt de leerling voor op een maatschappij waarin digitale technologie niet meer weg te denken is. Op de WZ werken we al jaren met pc’s. De school zorgt voor het digitale lesmateriaal en een netwerk met wifi in school. De digitale middelen en methoden worden vooralsnog gecombineerd met schoolboeken. De WZ wil zich in een rustig tempo ontwikkelen naar steeds meer gedegen digitaal onderwijs.

Waarom ICT in het onderwijs?

  • Digitale middelen geven elke leerling en docent toegang tot het internet. Er zijn onderwijskundige apps en digitale content van onderwijsmethoden beschikbaar, naast algemene informatiebronnen.
  • ICT breidt het aantal werkvormen in en buiten de les uit. Een leerling krijgt met een digitaal hulpmiddel (nog meer) de gelegenheid om op zijn eigen manier en eigen niveau te leren: de leerling kan het leren verder verdiepen, verbreden en versnellen of stof herhalen.
  • Een docent heeft beter inzicht in de prestaties van leerlingen en kan per leerling het lesaanbod aanpassen: dit heet differentiëren. Het differentiëren is een uitwerking van onze visie op onderwijs.
  • Digitaal leren bevordert ook het samen leren en vergroot het eigen initiatief van leerlingen.
  • Digitale voorzieningen als wifi en hulpmiddelen als een Chromebook vergroten ook de flexibiliteit. Leerlingen kunnen altijd en overal aan de slag met de lesstof en zijn niet gebonden aan de beschikbaarheid van computerruimtes in de school.

Werken met Chromebooks vanaf de brugklas

Afgelopen jaren hebben we pilots uitgevoerd met tablets en Chromebooks, zodat we voorbereid en vaardig zijn om het onderwijs digitaal te verrijken. Vanaf het schooljaar 2017-2018 werken alle brugklassers met een eigen Chromebook, die ze meenemen in hun schoolloopbaan.
Lees meer over een WZ-Chromebook huren of kopen voor uw kind