foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Bijles

Leerlingen die bepaalde vakken als moeilijk ervaren, kunnen op school met het buddyproject bijles krijgen van leerlingen die goed zijn in een vak.
  • De bijlesgever krijgt een vergoeding van 5 euro per uur van de bijlesnemer.
  • Wie bijles wil geven in het kader van maatschappelijke stage, krijgt hiervoor geen vergoeding.

Om dit project te realiseren, zijn we als school afhankelijk van vraag en aanbod onder de leerlingen. Heb je belangstelling voor het geven of nemen van bijles, stuur dan een mail aan de heer Hoogendoorn: 
jh@csgwillemdezwijger.nl