foto
Ruimte voor uitdagingen
Ruimte voor uitdagingen
WZ logo
uit de schoolgids

WZ-leren

 
WZ-leren komt ook aan bod tijdens de projecten, modules en internationale uitwisselingen.
  • Alle docenten hanteren in hun lessen hetzelfde WZ-presentatieformat en beoordelen volgens dezelfde criteria.
  • In de modules krijgen leerlingen in korte tijd stof aangeboden op een manier die de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid stimuleert. De leerstof is vakoverstijgend.
  • Het WZ-net ondersteunt deze processen.  Het is de elektronische leeromgeving waarin leerlingen zelfstandig individueel en samen kunnen werken. Ze worden hierbij digitaal gecoacht door hun docenten.
  • Internationale uitwisselingen en excursies zijn een coproductie van de vakken Nederlands voor de verslaglegging, Engels als gesproken voertaal, Duits of Frans als correspondentietaal, ckv en geschiedenis. De leerling heeft de kennis uit verschillende vakken nodig om zijn leerdoel te bereiken of een oplossing te vinden.

Internationale uitwisselingen

Centraal in het derde leerjaar staat de internationale uitwisseling. In kleine groepen vindt een uitwisseling plaats met scholen uit Frankrijk, Duitsland en Finland. De uitwisseling vormt een hoogtepunt in de schoolcarrière en het vergroot de zelfstandigheid, de Engelse taalvaardigheid en de sociale vaardigheden van de leerlingen. De uitwisseling maakt deel uit van het lesprogramma, waarbij meer vakken samenwerken.

Maatschappelijke stage 

De WZ vindt dat burgerschapsvorming een taak is die ook bij de school hoort. De maatschappelijke stage is daarom een verplicht onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting. De maatschappelijke stage is volop in ontwikkeling en wordt uitgebouwd naar een periode van 72 uur. Leerlingen zoeken zelf een stageplek. Ze werken hier een aantal uren, zonder dat ze ervoor betaald krijgen.