foto
Ruimte voor uitdagingen
Ruimte voor uitdagingen
WZ logo
uit de schoolgids

Profiel, studie en beroepskeuze vmbo-t

 
Om ervoor te zorgen dat de aansluiting op vervolgopleidingen goed verloopt, kiezen de leerlingen aan het einde van de tweede klas een profiel. Op de WZ kiezen ze uit techniek, zorg, welzijn en economie. Na de profielkeuze volgt de bijbehorende vakkenkeuze, in nauw overleg tussen mentor, leerling, ouders en decaan.
 
  • Er is veel aandacht voor de verschillen tussen leerlingen: persoonlijke kwaliteiten staan centraal tijdens de oriëntatie op vakkenpakketkeuze.
  • De decaan begeleidt de leerlingen intensief.
  • Er is een aantal verplichte vakken en er zijn keuzevakken. Een extra examenvak – het zevende vak – is meer regel dan uitzondering. Hiermee vergroot de leerling zijn ontwikkelingsmogelijkheden.
  • De eerste oriëntatie op studie en beroep vindt plaats in de derde klas tijdens snuffeldagen en workshops van ROC’s. In de toekomst zal het verbindend leren toenemen: loopbaangericht leren staat daarbij centraal. Er worden verbanden gelegd tussen interesses en capaciteiten van de leerling en tussen theorie en praktijk.
  • In klas 4 staat het eindexamen centraal en wordt de leerling geholpen met het kiezen van een vervolgopleiding.