foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Vmbo-t

Binnen het vmbo krijgen circa 150 leerlingen les van twaalf docenten.
De sectordirecteur is dhr. A. Seton.
 
Onze school biedt op het vmbo de theoretische leerweg aan: vmbo-t. Deze leerweg is bedoeld voor leerlingen die na het behalen van hun diploma hun middelbare beroepsopleiding volgen op niveau 3 of 4. Met het diploma kan een leerling in principe ook naar 4 havo doorstromen.
 
Leerlingen in het vmbo-t leren en presteren optimaal als er genoeg variatie en persoonlijke aandacht is in de lessen.
  • Er zijn twee mentoren per klas. Tijdens de mentorles begeleidt de mentor dus een groep van maximaal 15 leerlingen.
  • De mentor besteedt aandacht aan studievaardigheden, het zelfbeeld van leerlingen, de omgang met anderen en hun motivatie.
  • De vmbo-leerlingen worden gestimuleerd tot zelfstandig werken en samenwerken. Ze worden daarin goed begeleid.
  • Er wordt een strakke les- en opdrachtenstructuur met veel variatie in werkvormen ontwikkeld.