foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Cambridge Engels

Engels is een belangrijke taal. We komen er bijna dagelijks mee in aanraking, ook dankzij de vele Engelse leenwoorden in onze taal. Als ‘kernvak’ weegt het zwaarder mee bij de bepaling van de eindexamenresultaten.

Sommige colleges en ook studieboeken van vervolgopleidingen zijn in toenemende mate in het Engels.

Op onze school beseffen we ook hoe belangrijk Engels is. Daarom bieden we vwo-leerlingen de mogelijkheid om het zogenaamde Cambridge Engels te volgen. Gezien het feit dat Cambridge Engels op een beduidend hoger niveau gegeven wordt dan het reguliere Engels is het wel van belang dat er affiniteit is met talen en met Engels in het bijzonder.
 
  • De lessen Cambridge Engels gaan vanaf het begin voor 100 procent in het Engels, waardoor leerlingen al snel een goed begrip hebben van wat er gezegd wordt en al snel zelf een aardig woordje Engels spreken en beter lezen.
  • De gebruikte studieboeken zijn van Engelse uitgevers, maar zijn aangepast voor leerlingen met een andere moedertaal.
  • De intensieve wijze waarop de leerlingen met Engels bezig zijn, heeft meestal ook een positieve invloed op de prestaties voor het vak Engels tijdens de reguliere examens.
 
Certificaten
Met de Cambridge-certificaten kan een leerling Engelstalige studies volgen waar ook ter wereld. Binnen het Europees referentiekader (een Europees systeem waarbij diploma’s vergeleken worden op basis van niveau) worden deze certificaten hoog ingeschaald. Er zijn drie certificaten.
  • Aan het eind van jaar 3 gaan de leerlingen op voor het zogenaamde FCE-examen. Tot nog toe hebben alle leerlingen dit examen gehaald.
  • Een aantal leerlingen doet aan het eind van jaar 4 het zogenaamde CAE-examen. Ook hier is een hoog slagingspercentage.
  • Aan het hoogste CPE-examen hebben in 2013 de eerste leerlingen van onze school deelgenomen.