foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Didactische aanpak

Actief, samenwerkend en zelfstandig leren stimuleert de creativiteit en de zelfstandigheid van de leerling. De docenten dagen de leerlingen hiertoe uit. Een actieve en zelfstandige houding is een middel om veel te leren.
  • We streven ernaar een goede balans te vinden tussen het zelfstandige, activerende leren en begeleide, klassikale kennisoverdracht.
  • De leerlingen krijgen te maken met actieve werkvormen, waarbij ze steeds meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun schoolwerk.
  • In het dagelijks leven merkt de leerling dat er samenhang is tussen situaties en benodigde kennis. De leerling leert nieuwe kennis toepassen, waardoor hij weer verder kan.
  • Kennis blijft beter hangen als de leerling weet waarom hij iets leert. Op de WZ werken docenten daarom aan steeds meer samenhang tussen de vakken. Bijvoorbeeld in projecten waarbij leerlingen kennis van verschillende vakken nodig hebben om de opdrachten rond een centraal thema te maken.