foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Onderwijskundige doelen

  • Het doel van het WZ-onderwijs is dat elke leerling de school verlaat met een passend, optimaal diploma.
  • Elke leerling is voldoende toegerust om zelfstandig de stap naar het vervolgonderwijs te zetten.
Om dat te bereiken is het essentieel dat we verschillen tussen leerlingen opmerken, honoreren en benutten. Alleen zo bereikt de leerling een zo hoog mogelijk niveau aan kennis, inzichten en vaardigheden.
 
Het onderwijs moet daarnaast bijdragen aan de brede persoonlijke en maatschappelijke vorming van de leerling. Ook staat de brede ontwikkeling van leerlingen centraal:
  • de sociaal-emotionele,
  • creatieve,
  • lichamelijke,
  • culturele,
  • geestelijke, en
  • technische ontwikkeling.
 
>> Didactische aanpak