foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Maatschappelijke stage

Wat is een maatschappelijke stage?


De WZ gaat door met Maatschappelijke Stage, ook al is dit met ingang van het schooljaar 2015-2016 niet meer landelijk verplicht. Dit betekent dat leerlingen van de WZ minimaal 30 uur maatschappelijke stage moeten lopen. Tijdens deze stage doen zij vrijwilligerswerk bij non-profitorganisaties. Zo kunnen jongeren tijdens hun schooltijd een bijdrage leveren aan de samenleving en vaardigheden leren voor het leven. 

Maatschappelijke stage is onbetaald werk

Leerlingen kunnen hun maatschappelijke stage bijvoorbeeld doen bij een zorginstelling, een sportvereniging of een andere non-profitorganisatie. Belangrijk is dat het gaat om onbetaald werk.

Duur maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage duurt minimaal 30 uur. Leerlingen van CSG Willem de Zwijger lopen deze stage in de 3e klas. De stage wordt zoveel mogelijk buiten de schooltijden gelopen.

Voorbeelden maatschappelijke stages

Scholieren kunnen hun maatschappelijke stage op veel manieren invullen. Zij kunnen bijvoorbeeld:
• acties opzetten om geld in te zamelen voor een goed doel;
• ouderen helpen bij sms'en, internetten, skypen
• een sportactiviteit organiseren;
• vreemdelingen helpen bij hun inburgering;
• meehelpen in een buurthuis, verzorgingstehuis, zorgboerderij;
• helpen in een Wereldwinkel, bij Amnesty International, Vluchtelingenwerk;
• helpen opruimen in de natuur;
• dieren verzorgen op de boerderij;
• groenafval opruimen in een natuurgebied.
• etc.

Maatschappelijke stageplek zoeken

De school organiseert aan het begin van het nieuwe schooljaar een stagemarkt. Op deze stagemarkt zijn diverse non-profitorganisaties aanwezig die informatie geven aan de leerlingen. Bijvoorbeeld: SWOS, SWOB, Amnesty International, Vluchtelingenwerk, zorgboerderijen etc..
Ook volgen de leerlingen workshops die door organisaties verzorgd worden.
Op de speciale WisMas-site (zie informatie hieronder) plaatsen de organisaties hun vacature. Natuurlijk mogen leerlingen ook zelf op zoek gaan naar een stageplaats. Wanneer leerlingen een stage hebben gevonden, nemen zij eerst contact op met hun stagecoördinator. De stagecoördinator bepaalt of de stage goedgekeurd wordt.

Aanvullende informatie

De leerlingen krijgen tijdens deze stagemarkt ook algemene informatie. Wat doe je als je een geschikte stage hebt gevonden?
De stage moet eerst worden goedgekeurd door de stagecoördinator. Vervolgens dient de leerling de stage in via http://csgwillemdezwijger.mas.wis.nl Hoe dat precies moet, krijgt de leerling te horen tijdens de Stagemarkt. Ook krijgt hij/zij een boekje waarin alles staat. Meer algemene informatie over de Maatschappelijke Stage is te vinden op www.maatschappelijkestage.nl

Contactpersonen CSG Willem de Zwijger

Voor het vmbo is dhr. B. van der Meulen MAS-coördinator, voor havo is dat mw. A. van Wijngaarden en voor het vwo is mw. Brouwer het aanspreekpunt.