foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Internationale uitwisseling

Elk jaar vinden op onze school internationale uitwisselingen plaats. Leerlingen gaan op bezoek bij leeftijdsgenoten in het buitenland en verblijven in het gezin van hun uitwisselingspartner. Ze bezoeken de partnerschool en wonen zo mogelijk ook lessen bij. Verder nemen ze deel aan educatieve excursies in het land van de partnerschool.
 
De leerlingen van de partnerscholen komen ook op tegenbezoek naar Nederland. Ook zij verblijven hier in het gastgezin van hun uitwisselingspartner. De uitwisselingen duren telkens ongeveer een week (meestal een week in het najaar en een week in het voorjaar).
 

Dankzij de uitwisselingen kunnen leerlingen
  • kennis nemen van andere culturen,
  • het dagelijks leven in een ander land meemaken,
  • snuffelen aan een ander schoolsysteem,
  • hun kennis van vreemde talen verbeteren,
  • het belang van het beheersen van vreemde talen inzien, en
  • hun sociale vaardigheden verbeteren.
 
We organiseren uitwisselingen voor de leerlingen uit
  • vwo 4 (met een school in Italië),
  • havo 4 (met scholen in verschillende delen van Duitsland) en
  • vmbo 3 (met scholen in diverse landen in Europa).