foto
Ruimte voor actie en beweging
Ruimte voor actie en beweging
WZ logo
uit de schoolgids

Onderwijsactiviteiten

In school wordt veel geleerd, maar ook daarbuiten! Denk aan het brugklaskamp, de projecten, maatschappelijke stages en excursies tot de gastlessen en internationale uitwisselingen.
 
Naast de bestaande vakken worden in de verschillende leerjaren keuzemodules aangeboden. Hierdoor dagen we leerlingen uit zich verder te verdiepen of te verbreden in andere onderwerpen.
 
Ook de ontspannende activiteiten buiten de lessen leveren een belangrijke bijdrage aan de vorming van leerlingen. Leerlingen zijn actief in de Bigband, de Vocalgroup en Challenge. Er zijn klassenavonden en feesten.