foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

WZ-leren

Het activerende WZ-leren in de onderbouw krijgt gestalte in excursies, projecten en de extra vakken binnen de twee periodes.
  • Deze extra vakken richten zich per periode o.a. op kunst en cultuur, sport en op Onderzoeken en Ontwerpen. Dit laatste vak staat ook centraal binnen de technoklas.
  • We stimuleren de leerlingen binnen deze extra vakken (talentstromen) - en met name bij de kunstvakken - tot een beeldende, creatieve manier van denken. Dit als tegenhanger van het cognitieve denken.
  • Leerlingen ontwikkelen zich eveneens ‘in de breedte’ door nieuwe indrukken buiten school. Zo zijn er diverse vakexcursies naar Rotterdamse musea voor de beeldende vakken en een bezoek aan NEMO en het Joods Historisch Museum.
  • In het tweede jaar gaan de leerlingen ook de grens over met een bezoek aan de stad Lille.