foto
Ruimte voor actie en beweging
Ruimte voor actie en beweging
WZ logo
uit de schoolgids

Talentstromen

De leerlingen van de th- en de hv-klassen in klas 1 volgen per week 3 lessen binnen de talentstromen Kunst & Cultuur, Sport & Techno en Breed. In klas 2 maken de leerlingen een keuze voor een van de genoemde talentstromen. In de talentstroom Breed in klas 2hv wordt o.a. voor de havo/vwo-leerlingen een start gemaakt met het programma van de business-school.