foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Brugperiode

Omdat de leerlingen van verschillende basisscholen komen, zorgen de docenten voor een goede opvang en intensieve begeleiding.
  • De eerste kennismaking tussen de nieuwe brugklasleerlingen en mentoren vindt plaats vóór de zomervakantie.
  • Aan het begin van het schooljaar tijdens het brugklaskamp leren docenten en leerlingen elkaar echt goed kennen.
De school heeft maximaal een tweejarige brugperiode. Dit geeft de leerling en de school de kans om met behulp van de determinatieprocedure goed te bepalen, wat het meest haalbare onderwijsniveau is.
  • De leerling wordt geplaatst in een vmbo-t/havo-, een havo/vwo- of een vwo-klas.
  • De technoklasleerlingen worden geplaatst in een havo/vwo-klas.

Kwadrantmodel

Om tot een compleet beeld van de leerling te komen, maakt de school gebruik van het kwadrantmodel. Hierin zijn de capaciteiten, de persoonsontwikkeling, de schoolprestaties en het schoolgedrag weergegeven. Ter aanvulling van dit kwadrant wordt in klas 1 de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) afgenomen.

Beoordeling

In het eerste leerjaar wordt het werk van leerlingen beoordeeld op één niveau. De gegevens uit het gehele kwadrant zijn bepalend voor plaatsing in het tweede leerjaar. De overgang wordt dus niet bepaald door overgangsnormen. In het tweede leerjaar beoordelen docenten het werk van leerlingen binnen de th- en hv- klassen op twee niveaus. Halverwege het tweede leerjaar bepalen ouders en leerlingen, na advies van de determinatievergadering, op welk niveau de leerling gedurende het laatste half jaar getoetst wil worden. Bij de overgang naar klas 3 kent de school wel overgangsnormen.