foto
Ruimte voor uitdagingen
Ruimte voor uitdagingen
WZ logo
uit de schoolgids

WZ-leren

 
De havo-leerling is meer gebaat bij praktisch, doelgericht onderwijs dat dicht bij de eigen belevingswereld staat. Havo-leerlingen zijn sociaal gericht.
  • De havo leidt op voor het competentiegerichte hoger beroepsonderwijs. Belangrijke competenties zijn bijvoorbeeld zelfstandigheid, samenwerken en plannen. De WZ bereidt de leerlingen voor door ze werkstukken en praktische opdrachten zelfstandig of in groepen te laten maken. Ook presentatievaardigheden komen aan de orde.
  • In havo 3 bereiden de docenten de leerlingen voor op de werkwijze in de Tweede Fase. Leerlingen werken met lesplanners en de toetsstof wordt elke keer wat omvangrijker.
  • De WZ vindt, dat burgerschapsvorming een taak is die ook bij de school hoort. De maatschappelijke stage is daarom een verplicht onderdeel in havo 3.
  • In havo 4 en 5 wordt het actief en zelfstandig leren verder uitgebouwd. De docenten zorgen voor een duidelijke (opdrachten)structuur, die de leerlingen houvast biedt. De docent kan hierdoor ook de voortgang goed controleren.
  • De activerende didactiek wordt stapsgewijs ingevoerd. Daarbij wordt ook overgegaan van docentgestuurd onderwijs naar een meer leerlinggestuurd onderwijs.
  • Internationale Uitwisseling vindt plaats in havo 4.