foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Profiel-, studie- en beroepskeuze havo

Tijdens de mentorlessen in havo 3 vindt het project keuzebegeleiding plaats. In de loop van het derde leerjaar kiezen de leerlingen immers een profiel voor de Tweede Fase:
  • Cultuur en Maatschappij,
  • Economie en Maatschappij,
  • Natuur en Gezondheid of
  • Natuur en Techniek.
Naast de vakken uit het gemeenschappelijk en profieldeel kiest de leerling een vak in het vrije deel.
 
De profielkeuze komt tot stand in nauw overleg tussen leerling, ouders, mentor en de decaan.
  • Als voorbereiding op de studiekeuze nemen de leerlingen uit havo 3 deel aan het project Workshadowing, waarbij ze even in de schaduw staan van een beroepsbeoefenaar.
  • Tijdens de arbeidsoriëntatie in havo 4 lopen de leerlingen mee in een werksituatie. Vaak heeft deze oriëntatie een belangrijke stimulerende werking op de motivatie van de leerlingen.
  • De havo 4-leerlingen hebben daarnaast gedurende de helft van het schooljaar een wekelijkse mentorles, waar de mentor extra aandacht geeft aan studievaardigheden, houding en motivatie.
  • In havo 5 vindt het Centraal Examen plaats en wordt de leerling begeleid bij het kiezen van een vervolgopleiding.
 Een geschikte hbo-opleiding vinden is niet eenvoudig. Er zijn tientallen hogescholen en honderden bachelors. Welke studie past bij jou? Waar steek je echt nuttige kennis en vaardigheden op? En hoe zit het met de kans op werk? Via de keuzegids kun je alle opleidingen vergelijken. Voor de leerlingen van onze school is de Keuzegids online beschikbaar. Je kunt deze gids alleen inzien als je op school op een computer/device werkt.

http://www.keuzegids.org/ol/gidsen/hbovt17/