foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Onderwijs

Het onderwijs op de WZ is opgebouwd uit verschillende factoren: onderwijskundige doelen en didactische aanpak, de onderwijsorganisatie in de vier afdelingen, de onderwijsactiviteiten en de onderwijsfaciliteiten. In de missie verwoorden we onze onderwijskundige visie uitgebreid. In het kort samengevat komt dit op neer op:
•           We erkennen en spelen in op verschillen tussen leerlingen.
•           Het onderwijsaanbod leidt tot een brede ontwikkeling van de leerling.
•           De leerling leert actief, in samenwerking en zelfstandig.
•           Er is samenhang tussen de vakken.
 
 
Onderwijs in afdelingen
Op CSG Willem de Zwijger wordt gewerkt in afdelingen. Per afdeling verzorgt een vaste groep docenten een groot deel van de lessen.
Er zijn vier afdelingen gevormd: de onderbouw, vmbo-t, havo en vwo.

Onderstaand schema laat de verdeling van de klassen over de afdelingen zien.


Schoolplan
In ons schoolplan staan onze plannen voor de periode 2012-2016 verwoord.

>> Onderwijskundige doelen
>> Ruimte voor Talent
>> Onderbouw
>> Vmbo-t
>> Havo
>> Vwo
>> Onderwijsactiviteiten