foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo

Aken

nieuws
8-3-2019

7cedf5a2-d96f-461a-aa22-07eedb345a14.jpg
Schaalmodel Dom van Aken

Een groep leerlingen van V3 was op donderdag 7 maart op excursie naar Aken, pardon (Bad) Aachen, hoewel de Belgen het over Aix-la-Chapelle hebben. Onderweg naar Duitsland leek de bus wel vleugels te krijgen (een klep onderin de bus schoot los, maar werd met vereende krachten weer vastgezet) – maar hij bleef toch aan de grond en arriveerde met enige vertraging in het oude centrum van de stad van Karel de Grote.

57d14276-ddbd-46d6-9405-6934a8afd51d.jpg

Tijdens een Duitstalige rondleiding door de Dom bleek dat die imposante kerk gesticht is ter ere van deze koning en latere keizer van het Frankische rijk. Karel was een grote kerel voor die tijd en hij verrichtte grootse daden, hoewel deze niet al te zachtzinnig waren. Hij stichtte in elk geval een groot Europees rijk en was in die zin een voorloper van de huidige EU, een gemeenschap die gelukkig op een heel wat vredelievender manier tot stand gekomen is.
Europese docenten zijn hem veel dank verschuldigd, omdat hij gezien wordt als de stichter van de eerste scholen. Of hij zelf zo’n getalenteerde leerling was? Nee, hoogstens zou hij bij Lichamelijke Opvoeding (lees: paardrijden en zwaardvechten) mooie cijfers krijgen, want voor begrijpend lezen zou hij onvoldoende staan en voor schrijven zou hij een dikke onvoldoende krijgen, want meer dan een streepje zetten om zijn door anderen gemaakte handtekening te completeren, kon hij niet. En bij Levensbeschouwelijke Vorming zou hij wel een ruime voldoende scoren, want met de kerk van zijn dagen stond hij op goede voet.

664149d5-1d12-4654-8ce7-57a271079c87-(1).jpg

Na de rondleiding ontdekten de leerlingen aan de hand van een vragenlijst andere delen van de binnenstad en legden zij enkele markante gebouwen op film vast. Daarnaast was er nog wat gelegenheid tot het doen van inkopen om de Duitse economie wat te stimuleren.

26881795-be73-4fd9-8b0c-0d6270ec83eb.jpg