foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Aanmelding en plaatsing

  • Voor het aanmelden van een leerling moet gebruik worden gemaakt van het aanmeldingsformulier zoals vermeld op onze website onder “Naar de brugklas”
  • De aanmeldingstermijn sluit op 15 maart voor het daaropvolgende cursusjaar. Als de aanmelding later binnenkomt, kan dit betekenen dat plaatsing niet meer mogelijk is.
  • Bij plaatsing is het advies van de basisschool leidend.
  • Voor plaatsing op de WZ is minimaal een vmbo-t advies vereist.
  • Alle aangemelde leerlingen met een vmbo-t, havo of vwo-advies worden in principe geplaatst.
  • Van een leerling met een vmbo-kader/vmbo-t advies mag de WZ zelf bepalen of deze leerling kan worden geplaatst. Het onderwijskundig rapport en de warme overdracht van basisschool naar WZ zijn hierin bepalend. Bij twijfel kan de WZ een extra onderzoek laten afnemen
  • Nieuw aangemelde leerlingen en hun ‘juridische’ ouders ontvangen binnen 6 weken na de aanmeldingstermijn, officieel bericht of de aanmelding is omgezet in een definitieve plaatsing.
  • De brugklassen worden aan de hand van een aantal criteria samengesteld waaronder niveau, school van herkomst, woonplaats en een evenredige verdeling van jongens en meisjes.
  • Als er veel leerlingen van één basisschool zijn toegelaten, kan het zijn dat zij over verschillende klassen worden verdeeld.
  • De nieuwe leerlingen maken in de maand juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar op de WZ kennis met hun mentor-coach en hun nieuwe klasgenoten.