foto
Ruimte voor expressie
Ruimte voor expressie
WZ logo
uit de schoolgids

We houden online Open Lessen voor leerlingen van groep 8 van de basisschool op maandag 8 en dinsdag 9 februari 2021.
Op woensdag 10 en donderdag 11 februari 2021 zijn er vanaf 19.30 Open Avonden online.
Zowel de Open Lessen als de Open Avonden zijn te bezoeken via de website wzopenweek.nl
Voor de vwo-klas(sen) zijn er twee ontdekmiddagen in het voorjaar. De eerste wordt gehouden op donderdag 18 februari 2021. De datum van de tweede ontdekmiddag is 11 maart 2021. Je kunt je per mail opgeven via algemeen@csgwillemdezwijger.nl.

Welke vakken krijg ik in de brugklas?

  • Nederlands, Frans, Engels

  • wiskunde

  • biologie

  • geschiedenis en aardrijkskunde

  • muziek, beeldende vormgeving en drama

  • verzorging (in de vmbo-t/havo en havo/vwo klas)

  • levensbeschouwelijke vorming

  • lichamelijke opvoeding

  • ICT & Media

  • Cambridge Engels is een keuzevak op het vwo

Op de WZ hebben we vier Talentlijnen in de onderbouw: Techno, Sport, Kunst & Cultuur en Algemeen. In de brugklas maak je met drie Talentlijnen kennis. Vanaf de tweede klas kun je lessen in je eigen Talentlijn kiezen. Na klas 2 kun je vakken volgen die op jouw talent en de Talentlijnen aansluiten. Zo ontwikkel je die bijzondere kanten van jezelf.
Je hebt zo'n 31 uur les per week. Als je het keuzevak Cambridge Engels volgt of bijvoorbeeld de flexlessen ‘dans’ of ‘schoolband’, heb je meer uren ‘les’.