foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Naar de brugklas         

Uw kind zet een grote stap als het van groep acht naar de brugklas gaat. We vinden het belangrijk om u allereerst goed en eerlijk voor te lichten over wat we uw kind kunnen bieden. Tijdens de voorlichtingsavonden in november en de open week in januari/februari vertellen we u graag over onze school en het onderwijs. U bent van harte welkom om dan ook de sfeer te proeven, gesprekken te voeren met onze medewerkers en leerlingen en uw vragen te stellen.
 

Voorlichtingsavonden en Open Week


In het seizoen 2019-2020 organiseren wij voorlichtingsavonden voor ouder(s)/verzorger(s), Open Lessen voor toekomstige brugklasleerlingen en Open Avonden voor de toekomstige brugklasleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).  

Informatieavonden voor ouder(s)/verzorger(s)
Dinsdag 19 en woensdag 20 november 2019, 20.00 - 22.00 uur
 
Open Week
Van maandag 27 tot en met donderdag 30 januari 2020
 
Open Lessen voor basisschoolleerlingen groep 8
Maandag 27 en dinsdag 28 januari 2020, 13.00 - 15.00 uur
 
Open Avonden voor alle belangstellenden: ouder(s)/verzorger(s) en basisschoolleerlingen groep 7 en 8
Woensdag 29 en donderdag 30 januari 2020, 19.00 - 21.00 uur
Aanmelden voor de Open Lessen kan via je juf of meester of bij het secretariaat van onze school,
tel. 0182 - 390 539, of e-mail: algemeen@csgwillemdezwijger.nl

Ontdekmiddagen toekomstige vwo-leerlingen

Voor de vwo-klas(sen) zijn er twee ontdekmiddagen in het voorjaar. De eerste wordt gehouden op 11 februari 2020. De datum van de tweede ontdekmiddag is 12 maart.