foto
Ruimte voor uitdagingen
Ruimte voor uitdagingen
WZ logo
uit de schoolgids

Naar de brugklas         

Uw kind zet een grote stap als het van groep acht naar de brugklas gaat. We vinden het belangrijk om u allereerst goed en eerlijk voor te lichten over wat we uw kind kunnen bieden. Tijdens de voorlichtingsavonden in november en de open week in januari/februari vertellen we u graag over onze school en het onderwijs. U bent van harte welkom om dan ook de sfeer te proeven, gesprekken te voeren met onze medewerkers en leerlingen en uw vragen te stellen.
 

Voorlichtingsavonden en Open Week


In het seizoen 2016-2017 organiseren wij voorlichtingsavonden voor ouder(s)/verzorger(s), Open Lessen voor toekomstige brugklasleerlingen en Open Avonden voor de toekomstige brugklasleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). Er zijn:
  • Voorlichtingsavonden op woensdag 23 en donderdag 24 november 2016 
  • Open lessen op maandag 30 januari 2017 en dinsdag 31 januari 2017 om 13.30 uur (regelen via de leerkracht)
  • Open avonden op woensdag 1 februari 2017 en donderdag 2 februari 2017 van 19.00 tot 21.00 uur 
Voor de vwo-klas(sen) zijn er ontdekmiddagen op nader te bepalen tijdstippen in het voorjaar van 2017.