foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Naar de brugklas         

Uw kind zet een grote stap als het van groep acht naar de brugklas gaat. We vinden het belangrijk om u allereerst goed en eerlijk voor te lichten over wat we uw kind kunnen bieden. Tijdens de voorlichtingsavonden in november en de open week in januari/februari vertellen we u graag over onze school en het onderwijs. U bent van harte welkom om dan ook de sfeer te proeven, gesprekken te voeren met onze medewerkers en leerlingen en uw vragen te stellen.
 

Voorlichtingsavonden en Open Week


In het seizoen 2018-2018 organiseren wij voorlichtingsavonden voor ouder(s)/verzorger(s), Open Lessen voor toekomstige brugklasleerlingen en Open Avonden voor de toekomstige brugklasleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).  

Informatieavonden voor ouder(s)/verzorger(s)
Dinsdag 21 en woensdag 22 november 2017, 19.45 - 22.00 uur
 
Open Week
Van maandag 29 januari tot en met donderdag 1 februari 2018
 
Open Lessen voor basisschoolleerlingen groep 7 en 8
Maandag 29 en dinsdag 30 januari 2018, 13.00 - 15.30 uur
 
Open Avonden voor alle belangstellenden: ouder(s)/verzorger(s) en basisschoolleerlingen
Woensdag 31 januari en donderdag 1 februari 2018, 19.00 - 21.00 uur
Aanmelden voor de Open Lessen kan via je juf of meester of bij het secretariaat van onze school,
tel. 0182 - 390 539 of e-mail: algemeen@csgwillemdezwijger.nl

Ontdekmiddagen toekomstige vwo-leerlingen

Voor de vwo-klas(sen) zijn er ontdekmiddagen op dinsdag 13 februari en woensdag 7 maart 2018.