foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Verantwoording resultaten

De schoolresultaten in vergelijking met andere scholen in Nederland zijn op de website van 'Scholen op de kaart' te vinden. Check hiervoor

www.scholenopdekaart.nl