foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Kwaliteit

De kwaliteit van een school heeft te maken met het optimaal benutten van de mogelijkheden van leerlingen: ‘eruit halen wat erin zit’. De WZ streeft voortdurend naar kwalitatief hoog onderwijs, waarin de leerling zich optimaal kan ontwikkelen.
In ons kwaliteitsbeleid staat verwoord hoe we de kwaliteit van de schoolresultaten willen verbeteren en borgen.
Kwaliteit is meetbaar, maar is niet uitsluitend weer te geven in cijfermatige kwaliteitsnormen van door- en uitstroom van leerlingen en examenresultaten.