foto
Ruimte voor uitdagingen
Ruimte voor uitdagingen
WZ logo

Contact

Bezoekadres

CSG Willem de Zwijger
Kamerlingh Onnesdreef 4
2871 JN Schoonhoven

Postadres

CSG Willem de Zwijger
Postbus 119
2870 AC Schoonhoven

Telefoon

Algemeen: 0182-390539
Ziekmelding: 0182-390530

Mail

Voor algemene vragen kunt u naar algemeen@csgwillemdezwijger.nl een mail sturen. Intern wordt gekeken wie het beste uw mail kan beantwoorden.Voor contact met een van de medewerkers van onze school verwijzen wij u naar de lijst met medewerkers, te vinden via ‘Over de WZ’, ‘Organisatie’ en bijvoorbeeld ‘Docenten’. Het mailadres bestaat uit de afkorting van de medewerker en de toevoeging @csgwillemdezwijger.nl.

Bank


Het bankrekeningnummer is NL 98 INGB 00 00 23 30 93 ten name van CSG Willem de Zwijger te Schoonhoven.

KvK

Het KvK-nummer is 54147883.