foto
Ruimte voor actie en beweging
Ruimte voor actie en beweging
WZ logo
uit de schoolgids

Spreekmiddagen en -avonden

Jaarlijks worden drie spreekmiddagen/-avonden voor ouders/verzorgers met 10-minutengesprekken georganiseerd. Twee keer zijn dat gesprekken waarbij het mogelijk is om met mentoren en vakdocenten te spreken, één keer vinden gesprekken uitsluitend plaats op uitnodiging van de mentoren.
Het doel van een 10-minutengesprek is, ouders de gelegenheid te bieden om met een mentor of een vakdocent de studieresultaten en/of de ontwikkeling van hun kind te bespreken.
 
Een aantal weken vóór de spreekmiddag/-avond ontvangt u via de mail een bericht dat u zich via Magister kunt inschrijven. U kunt op een spreekmiddag/-avond met de mentor en/of een vakdocent spreken (maximaal twee medewerkers per kind). De spreektijden zijn ’s middags van 16.00 tot 17.30 uur en ’s avonds van 19.00 tot 22.00 uur. Mocht er op één van de docenten/mentoren een te groot beroep worden gedaan, dan zal met u persoonlijk contact worden opgenomen.
 
In geval van gescheiden ouders: wanneer u als ouder samen met huidige partner een docent/mentor wilt spreken, dan hebt u daarvoor wel de toestemming nodig van uw ex-partner indien deze ook de ouderlijke macht heeft.
 
Voor het verloop van de middag/avond is het goed te weten dat 8 minuten na aanvang van elk gesprek een belsignaal gaat, waarna het gesprek kan worden afgerond en u in de gelegenheid wordt gesteld om eventueel een andere docent op te zoeken. Twee minuten later geeft de bel de start aan van het volgende gesprek. De gesprekken zullen plaatsvinden in de aula en in lokalen.
 
Het kan ook zo zijn, dat de mentor graag met u óf met u en uw kind in gesprek gaat. In dat geval ontvangt u hierover nader bericht.
 
Inschrijven
Als u bent ingelogd, ziet u in Magister aan de linkerkant een kolom, waarvan het onderste item aangeklikt kan worden (zie foto). Op het volgende scherm staat dan rechtsboven “inschrijven”.
spreekmoment.jpg
 
Als u uw wachtwoord voor Magister kwijt bent, kunt u op het inlogscherm van Magister een nieuw wachtwoord aanvragen. Als u andere vragen heeft over de spreekmiddag/-avond, kunt u telefonisch (0182-390539) of via de mail contact opnemen met Gerry Hoeijenbos (gh@csgwillemdezwijger.nl).
 
Uiterlijk één dag voor de spreekmiddag/-avond, ontvangt u via uw e-mailadres bericht dat in Magister te zien is op welk(e) tijdstip(pen) u verwacht wordt.
 
 
 

Bijlagen

spreekmoment.jpg